Visie

Ontdek onze schrijfmethode voor kinderen van 6 tot 10 jaar. Stapsgewijs & succesgericht. Zo begeleid jij jouw leerlingen vol vertrouwen naar schrijfsucces!

Aan de slag met Ik pen

  • Doordachte leerlijn technisch schrijven
  • Aansluiting bij psychomotorische ontwikkeling
  • Speciaal ontwikkeld letterfont: schrijven van letters in een vloeiende doorlopende beweging en vlotte verbinding van letters
  • Aandacht voor motoriek
  • Koppeling tussen lezen, technisch schrijven en spelling
Aan de slag met Ik pen

Oefening baart schrijfkunst

Daarom oefenen je leerlingen met Ik pen stap voor stap. Met uitdagende oefeningen ervaren jouw leerlingen snel succes en blijven ze gemotiveerd om een goed leesbaar handschrift te ontwikkelen.

Met motorische activiteiten ontplooien je leerlingen hun hand- en vingermotoriek. Zo ontdekken ze dat een correcte potloodgreep en schrijfhouding belangrijk zijn.

Ik pen maakt schrijven écht boeiend!

ikpeneditie2024-oefeningbaartschrijfkunst

Ga verder naar 'Didactiek'

Met de doelgerichte aanpak van Ik pen voor leerjaar 1 tot 4 kan elk kind leren schrijven. Zo wordt leren schrijven boeiend en zinvol.

Didactiek