Didactiek

  Met Veilig leren lezen leren je leerlingen steeds één nieuwe letter in combinatie met eerder geleerde letters. Dankzij de gestructureerde opbouw van het letteraanbod komen ze sneller tot het vlot lezen van woorden, zinnetjes en korte teksten. Zo krijgen je leerlingen de beste basis voor hun verdere lees- en taalontwikkeling. 

  Vlot lezen dankzij de sterke verbinding tussen letters en klanken

  Om correct en vlot te kunnen lezen, is een sterke verbinding tussen letters en klanken cruciaal. Veilig leren lezen schenkt daarom bijzondere aandacht aan het systematisch inslijpen van teken-klankkoppelingen. De klank van het structureerwoord vormt daarbij het startpunt. Leerlingen krijgen per nieuw structureerwoord slechts één nieuwe klank/letter aangeboden. De overige klanken en letters zijn al eerder aangeleerd. 

  Start

  ik kisim

  Kern 1

  kiaap - raak - rem vis

  Kern 2

  maa- pe- meet been boot

  Kern 3

  doos - doek zee ijs haar

  Kern 4

  wip - zon - zak - bus jas

  Kern 5

  jeuk - ziek lijm - hout - vuur

  Kern 6

  mug - saus - muis - duif - geit

  Inslijpen van teken-klankkoppelingen door het alzijdig verkennen en ordenen van de letters

  Bij het aanleren van een nieuwe letter verkennen je leerlingen de letter in al haar eigenschappen: luisteren, kijken, spraakmotorisch voelen en schrijven. Het doel is niet dat je leerlingen exact weten hoe een klank wordt uitgesproken of wordt gearticuleerd, maar wel dat ze op een actieve wijze de koppeling maken tussen de kerneigenschappen van de klank en de letter. Zo leren ze aandacht schenken aan alle aspecten van de letter

  Veilig leren lezen biedt je leerlingen houvast door de letters te ordenen in vier letterfamilies: korte klinkers, lange klinkers, tweetekenklinkers en medeklinkers. Dankzij deze strategie worden kinderen zich sneller bewust van de verschillende letters en klankeigenschappen en krijgen ze inzicht in de woordstructuur. Bij het lezen en spellen van woorden ervaren ze daar veel steun bij.

  Snellere stap naar direct lezen dankzij het 'zoemend lezen'

  In Veilig leren lezen speelt het 'zoemend lezen' een belangrijke rol. Deze strategie helpt kinderen om vlot te leren lezen. De nadruk ligt bij het lezen van het woord in zijn geheel in plaats van al spellend. Door niet vast te houden aan het 'hakken en plakken' zetten leerlingen sneller de stap naar het direct lezen van groepen letters die ze al kennen. Het 'hakken' blijft een belangrijke strategie, maar dan in de vorm van auditieve analyse voor het spellen. 

  Concreet houdt het 'zoemend lezen' in dat je leerlingen tijdens het lezen van een woord de klanken aanhouden en verbinden, zoals in 'vvvisss'. Voor klanken die niet kunnen worden aangehouden, zoals de 'p', leren kinderen om hun mondstand klaar te zetten. Als leerkracht doe je het 'zoemend lezen' voor en oefen je samen met je leerlingen. Dat is vooral belangrijk bij het lezen van woorden met een nieuw geleerde letter of bij een nieuw woordtype. Dankzij het 'zoemend lezen' ervaren je leerlingen snel succes bij het vlot lezen van woorden, zinnen en korte tekstjes.

  Keer terug naar 'Visie'

  Veilig leren lezen is al tientallen jaren de meest succesvolle taal- en leesmethode voor het 1ste leerjaar. Ontdek welke visie aan de basis ligt!

  Visie

  Ga verder naar 'Leerlijnen'

  In Veilig leren lezen komen alle taaldomeinen op een doelgerichte manier aan bod. De leerlijnen voor mondelinge en schriftelijke taal zijn stevig verankerd. Meer weten?

  Leerlijnen