Didactiek

Alzijdig verkennen met aandacht voor klank, articulatie en vorm

Veilig leren lezen Zoem-versie neemt de klank en letter als uitgangspunt. De automatiseerlijn startend vanuit het alzijdig verkennen van de letter is nog verder geoptimaliseerd in de Zoem-versie.

Klankletterbord-en-schema-1

Klankbewustzijn

Vanuit wetenschappelijk inzicht is een goed klankbewustzijn een belangrijke pijler van goede lees- en spelling vaardigheid. Nieuw in de Zoem-versie: leerlingen gaan naast het luisteren naar de klank, het verklanken en voelen, de klank ook onderscheiden.

Klankenzoeker

Met behulp van de klankenzoeker oefenen leerlingen het klankbewustzijn. Met de klankenzoeker luisteren leerlingen niet alleen naar de klank, maar ze gaan de klank ook onderscheiden. De articulatiefilmpjes en letterfilmpjes in de leerlingsoftware zijn daarbij een hulp. Leerlingen ordenden de klanken volgens de vernieuwde indeling op het klankletterbord.

Lettervolgorde

Leerlingen leren steeds één nieuwe letter in combinatie met eerder geleerde letters. Door de gestructureerde opbouw van het letteraanbod komen ze sneller tot het vlot lezen van woorden, zinnetjes en korte teksten.

Anker Start i – k – m – s – aa
Anker 1 r – e – v – p – n – ee – b – oo
Anker 2 t – z – oe – d – h – ij – u – a
Anker 4 ou – g – ei – f – au – ng – ch

Ankergericht werken & ankervraag

De Zoem-versie werkt ankergericht. Daardoor is leren lezen niet alleen een technische vaardigheid, maar ook een betekenisvolle en samenhangende ervaring voor de leerling.

Zoem_leestElk anker start met een ankervraag. De ankervraag loopt als een rode draad door de activiteiten, (info)teksten en verhalen. Dat roept verschillende thema’s op die de leerlingen prikkelen. Er zijn volop linken naar wereldoriëntatie. Bovendien maakt het anker leerlingen nieuwsgierig. Het nodigt hen uit om eigen leervragen te stellen en motiveert hen om als groep oplossingen te zoeken. Zo vergroten de leerlingen hun kennis. Het versterkt hun leesvaardigheid en leesmotivatie van binnenuit.

Interactief lezen

Samen zoeken naar oplossingen is een rode draad door de methode. Interactief lezen stimuleert de nieuwsgierigheid én zorgt voor een mooi gesprek tussen leerlingen. De routine interactief lezen start met een tekstgerichte leesvraag of een prikkelende bewering. De leerkracht leest met de leerlingen een samenleestekst. Vervolgens lezen leerlingen zelfstandig verschillende teksten: kinderen die de letters nog leren, krijgen in hun tekst andere informatie dan leerlingen die al vloeiend lezen. Samen vinden ze het antwoord.

Interactief lezen - Veilig leren lezen Zoem-versie

Fictie en non-fictie

Leren lezen en kennis vergaren gaan hand in hand. Daarom zijn er naast verhalende teksten ook non-fictieteksten over allerlei onderwerpen. Non-fictie komt ook aan bod in andere routines, zoals de routine interactief schrijven of de routine infoplaat onderzoeken.

Fictie en non-fictie - Veilig leren lezen Zoem-versie