Differentiatie

  In Veilig leren lezen staat élk kind met zijn specifieke leerbehoeften centraal. Om optimaal tegemoet te komen aan de verschillende taalvaardigheidsniveaus van je leerlingen, bevat de methode tal van mogelijkheden tot differentiatie. Zo geef je elke leerling kans op een maximale ontplooiing. 

  Differentiatie is aanwezig in alle basislessen en integratielessen van Veilig leren lezen door een variatie in oefeningen, leesteksten en werkvormen. Op die manier bereiken alle leerlingen de vooropgestelde leerdoelen, zowel de leerlingen die extra uitdaging vragen, als de leerlingen die nood hebben aan extra ondersteuning.

  Differentiatie op drie niveaus: maan, zon en ster

  Differentiatie op drie niveaus: maan, zon en ster

  Dankzij het sterk uitgebouwde differentiatiesysteem van Veilig leren lezen kun je optimaal inspelen op de niveauverschillen binnen jouw klas. De methode werkt met twee leerlijnen (maanlijn en zonlijn) en drie aanpakken (maan-, ster- en zonaanpak). Tussen de leerlijnen is er steeds een nauwe verbinding in instructie en materialen.

  maan

  Maan

  Leerlingen met een normale leesontwikkeling volgen de leerlijn maan.

  Ster

  Ster

  Leerlingen met een moeizame leesontwikkeling volgen eveneens de maanlijn, maar krijgen extra aandacht in de vorm van preteaching, extra instructie en/of begeleide oefening.

  zon

  Zon

  Leerlingen die al beschikken over een volledige letterkennis volgen de leerlijn zon. Na afloop van kern Start bepaal je door middel van toetsing welke leerlingen deze zongroep zullen vormen. Leerlingen met een zonaanpak moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Volledige letterkennis
  • Vlotte beheersing van de letters
  • Voldoende vlot kunnen lezen van klankzuivere woorden met een structuur medeklinker-klinker-medeklinker
  • Zelfstandig kunnen werken

  Leerlingen die de zonlijn volgen, werken voornamelijk zelfstandig in leesboekjes en werkboekjes met leerstof op een hoger niveau. In Veilig leren lezen kim-versie krijgen deze leerlingen een eigen werkinstructie. Aan het einde van de les is er ook een duidelijke terugkoppeling naar het werk van deze leerlingen.

  Een eigen niveau, maar toch samen lezen!

  Samen lezen is belangrijk en werkt erg motiverend bij je leerlingen. Daarom bevatten kernen 1-6 leesboekjes maan-zon, waarin samenleesteksten zijn opgenomen met afwisselend een tekstgedeelte voor de maangroep en de zongroep. Daarnaast hebben de leesboekjes zon een relatie met wat de leerlingen van de maangroep leren.

  Wanneer de leerlingen van de maangroep bijvoorbeeld vanuit het structureerwoord kip de letter 'p' verkennen, lezen de leerlingen met zonaanpak over een kip. Aan het einde van de les kunnen leerlingen uit de zongroep vertellen wat ze hebben gelezen over dit onderwerp. De leerlingen met zonaanpak blijven op die manier betrokken bij de leerlingen met een maan- en steraanpak. Zo werkt elke leerling op zijn eigen niveau, maar toch samen!

  Keer terug naar 'Leerlijnen'

  Differentiatie is aanwezig in alle leerlijnen van Veilig leren lezen kim-versie. Neem snel een kijkje! 

  Leerlijnen

  Ga verder naar 'Zo werkt het'

  De visie van Veilig leren lezen kim-versie komt duidelijk naar voor in de opbouw van de methode. Maximale ondersteuning voor leerling en leerkracht vormt daarbij het uitgangspunt. Meer weten?

  Zo werkt het