Differentiatie

Leren lezen op maat van elk kind

Veilig leren lezen Zoem-versie werkt met een differentiatiemodel, dat de verbinding tussen alle leerlingen benadrukt. 

Preventie & andere intensivering

Voor leerlingen die het nodig hebben, intensiveer je het aanbod door middel van pre-teaching, verlengde instructie en waar nodig extra intensivering.

Verdieping met snuffelopdrachten en snuffelwoorden

Leerlingen die meer uitdaging nodig hebben of die zichzelf willen uitdagen, vinden daarvoor lees– en oefenstof in de materialen voor technisch lezen en spelling. Het hoeft niet, maar iedereen mag snuffelen.

Mik_display_a

Verdieping met snuffelmateriaal met snuffeldoelen

Leerlingen die aan het begin van het schooljaar al vloeiend kunnen lezen en die op zoek zijn naar meer uitdaging, kunnen gebruikmaken van het snuffelmateriaal. Het snuffelmateriaal is herkenbaar aan de hond Snuffel op het omslag. Het snuffelmateriaal heeft uitdagendere doelen voor technisch lezen.

Alle leerlingen sluiten samen af. Steeds staat verbinding voorop: kinderen leren van en met elkaar.

Snuffelopdrachten: snuffelen voor iedereenSpellingschrift

Spellingschrift

Afbeelding15_Werkboek-2-basis_blz15-15

Werkboek

Afbeelding16_V&V-2-basis_blz20-23-1

Veilig & vloeiend