Software

Bij Veilig leren lezen kim-versie hoort rijke, gevarieerde educatieve software die perfect aansluit bij de taal- en leesmethode. Bovendien werken de softwareprogramma's op een geïntegreerde manier samen, waardoor ze precies zijn afgestemd op de individuele leerbehoeften van je leerlingen.

Leerkrachtassistent

Met de Leerkrachtassistent van Veilig leren lezen kim-versie geef je op een aantrekkelijke manier les op het digitale schoolbord. Alle basismaterialen zijn in het programma opgenomen, waardoor je lees- en taalonderwijs in het 1ste leerjaar tot leven komt.

Op een gestructureerde manier biedt de Leerkrachtassistent overzicht en ondersteuning bij je taallessen: van het inzoomen op woorden tijdens het ankerverhaal tot het maken van een woordweb of een auditief dictee. Wanneer een letter via de instructie met de Leerkrachtassistent aan bod is gekomen, kun je deze meteen vrijgeven in de leerlingsoftware. Zo kunnen je leerlingen er meteen mee oefenen. 

Leerkrachtassistent Veilig leren lezen kim-versie

Digiregie

Het online registratie- en planningsprogramma Digiregie helpt je bij het voorbereiden en monitoren van je taal- en leesonderwijs. Op die manier krijg je de juiste ondersteuning bij het resultaatgericht werken in het 1ste leerjaar. Ook het evaluatiesysteem is integraal opgenomen in Digiregie. Daarmee kun je je resultaten eenvoudig invoeren en analyseren en krijg je adviezen voor de leesontwikkeling van je leerlingen. Zo kun je hen steeds begeleiding op maat bieden.

digiregie.jpg
Planlastverlaging en administratieve ontzorging

Digiregie heeft een digitaal leerlingvolgsysteem dat je ondersteunt bij het geven van de doelgerichte taallessen uit Veilig leren lezen. Na elke kern kun je eenvoudig een plan opstellen voor de volgende kern, waarbij je rekening houdt met de verschillende instructiebehoeften van je leerlingen. 

Digiregie bevat bovendien een volledige digitale handleiding, op maat te maken jaarplanningen en actuele kopieerbladen. Via Digiregie beheer je ook de leerlingsoftware en kun je de oefenresultaten inkijken.

Haalbaar leesonderwijs

De doordachte opzet van Veilig leren lezen kim-versie in combinatie met een goed klassenmanagement biedt je optimale ondersteuning om je leesonderwijs af te stemmen op het niveau van je leerlingen. Dankzij Digiregie beschik je over de mogelijkheid om je jaarplanning aan te passen aan je eigen schoolactiviteiten. 

Leerlingsoftware

De educatieve leerlingsoftware die bij Veilig leren lezen kim-versie beschikbaar is, is niet alleen te gebruiken op de computers en tablets op school, maar ook thuis. In dit programma oefenen je leerlingen op 3 leerlijnen: 

  1. Technisch lezen en spellen, begrijpend lezen
  2. Woordenschat
  3. Leesbevordering

 

Adaptieve software

De leerlingsoftware van Veilig leren lezen is precies aangepast aan de leerbehoeften van elk van je leerlingen. Enerzijds kun je als leerkracht zelf bepalen welke leerling je met welk onderdeel laat oefenen, anderzijds houdt dit adaptieve programma de leesontwikkeling van je leerlingen perfect bij. 

In de leerlijn technisch lezen oefenen je leerlingen voornamelijk woorden met letters die ze nog niet goed kennen. Wanneer de verplichte basisoefeningen zijn afgerond, maken ze keuzeoefeningen op maat: sommige leerlingen krijgen letters aangeboden als herhaling, terwijl andere leerlingen oefenen met uitdagendere woordtypes, zoals woorden met medeklinkerclusters.

In de leerlijn woordenschat oefenen je leerlingen met woorden die passen in de context van de kern. In totaal komen ongeveer 800 woorden aan bod. De leerlingsoftware van Veilig leren lezen vraagt je leerlingen eerst om aan te geven welke woorden ze al kennen en focust vervolgens voornamelijk op woorden die nog niet goed gekend zijn. Uiteraard wordt ook gecontroleerd of bekende woorden inderdaad voldoende bekend zijn. Wanneer dat niet het geval is, worden ook die woorden geoefend. Op die manier sparen je leerlingen tijd die ze extra kunnen besteden aan de leerlijn technisch lezen of leesbevordering. 

De leerlijn leesbevordering heeft tot doel om kinderen te aan te zetten tot lezen. Op een eenvoudige manier kunnen je leerlingen elkaar leestips sturen, vragen over boeken beantwoorden of gelezen boeken bespreken. Het kunnen delen van leesbeleving met klasgenootjes of de leerkracht vormt immers een grote stimulans tot blijvend leesplezier. 

leerlingsoftware.jpg

Beloningssystemen

Het beloningssysteem van de leerlingsoftware stimuleert je leerlingen om bepaalde belangrijke oefeningen eerst te maken. Zoem de bij begeleidt je leerlingen in het programma en beloont hen met grappige animaties. 

Thuisversie

Veilig leren lezen kim-versie stelt ook een thuisversie van de leerlingsoftware ter beschikking, waarin de drie leerlijnen integraal zijn opgenomen. Op die manier wordt het mogelijk om de oefentijd uit te breiden. Leerlingen die over een zwakke woordenschat beschikken of moeite hebben met lezen, krijgen herhalingsoefeningen op maat aangeboden, terwijl sterkere leerlingen uitdagende leesbevorderingsopdrachten kunnen maken. Toetsen zijn daarentegen niet opgenomen in de thuisversie. 

Met de thuisversie van de leerlingsoftware stimuleer je bovendien de ouderbetrokkenheid. Ouders kunnen zelf de vorderingen volgen die hun kind maakt met de thuissoftware en krijgen via Digiregie informatie over de vorderingen op school. Zo blijven ze steeds op de hoogte van de lees- en taalontwikkeling van hun kind.

Geïntegreerde werking van Digiregie, Leerkrachtassistent en de leerlingsoftware

Het online registratie- en planningsprogramma Digiregie is volledig afgestemd op de online software Leerkrachtassistent. Beide programma's vormen het hart van de methode Veilig leren lezen en behoren tot het basispakket van de materialen. Doordat Digiregie de resultaten en letterkennis van je leerlingen doorgeeft aan de Leerkrachtassistent, kun je instructie op maat maken. Ook is er vanuit Digiregie uitwisseling met de leerlingsoftware, zodat je leerlingen aangepaste oefeningen krijgen. Differentiatie vormt zo één van de sleutelbegrippen van Veilig leren lezen. Omdat alles bovendien online staat, kun je ook thuis je lessen voorbereiden en veel tijd besparen. 

Geïntegreerde werking van Digiregie, Leerkrachtassistent en de leerlingsoftware

Leesturbo voor correct en vlot lezen

Leesturbo biedt extra oefenmateriaal vanaf kern 6 tot en met kern afsluiting. Met dit programma oefenen leerlingen het automatiseren van de woordherkenning. Bij elke opdracht moet de leerling een woord lezen en snel aangeven of dit een bestaand woord is of niet, of aangeven in welke betekeniscategorie het woord hoort.

Doordat leerlingen tijdens het lezen een koppeling moeten maken met de betekenis van het gelezen woord, komt er een diepe verwerking van het woord tot stand.

Leesturbo

Scholen met een licentie op de leerlingsoftware krijgen Leesturbo er gratis bij.

Opzoekboek

Het Opzoekboek is beschikbaar in de leerlingsoftware van Veilig leren lezen kim-versie. Met het Opzoekboek kunnen leerlingen die Nederlands als 2de taal spreken en leerlingen met een beperkte woordenschat gemakkelijk het woord bij de plaatjes in het werkboek opzoeken en beluisteren.

In het Opzoekboek zijn de plaatjes uit het werkboek digitaal beschikbaar met het gesproken woord erbij. Leerlingen klikken op een plaatje en horen vervolgens het woord. Er is enkel auditieve ondersteuning van het woord zelf. Het Opzoekboek is beschikbaar bij kern start t.e.m. kern 11.

Opzoekboek_scherm2_opzoekboek_werkbladplaatjes-1

Scholen met een licentie op de leerlingsoftware kunnen gratis gebruikmaken van het Opzoekboek.

Systeemvereisten

Om met de Leerkrachtassistent, Digiregie en de Leerlingsoftware van Veilig leren lezen kim-versie te werken, dien je minimaal te beschikken over:

PC

Browser: Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome meest recente versie, Firefox 3
  De browser dient JavaScript te ondersteunen
  De pop-upblokkering dient uit te staan
  De browser dient cookies te accepteren
Schermresolutie: Minimaal 1024x768
Plug-ins: Adobe Reader 7.0. en hoger, flashversie 9.0.

 

Tablet

Besturingssysteem en browser: iPad 4 en 5, meest recente versie iOS, Safari, Samsung Galaxy Note, meest recente versie OS, Google Chrome
De browser dient cookies te accepteren.
Schermresolutie: 10 inch

Keer terug naar 'Materialen'

De schrijfmethode Veilig leren lezen bevat een uitgebreid aanbod aan leuke en leerrijke materialen. Ontdek ze snel!

Software

Ga verder naar 'Prijzen'

Interesse in de materialen van Veilig leren lezen? Neem snel een kijkje in de webshop!

Prijzen