Software

Leerkrachtsoftware

De leerkrachtsoftware voor het digibord ondersteunt de leerkracht bij het voorbereiden, plannen, geven en evalueren van de lessen en de resultaten van de leerlingen.

Door slimme koppelingen tussen de leerkracht- en leerlingsoftware ondersteunt de Zoem-versie de leerkracht optimaal. Op basis van de gegevens in de leerkrachtsoftware kan de leerkracht het onderwijs zelf inrichten en instructie op maat geven.

Volgen en toetsen: na elk anker zijn er lettertoetsen, spellingtoetsen en woordleestoetsen.

Leerlingsoftware

In de leerlingsoftware kunnen de leerlingen oefenen met technisch lezen, spelling, Veilig & vloeiend met spraakherkenning en uiteindelijk ook woordenschat.

Met spraakherkenning, waar kinderen zelfstandig (hardop) oefenen, kun je als leerkrachten de resultaten bekijken van de vorderingen die de leerlingen maken.

Veiligsoftwareipad2024