Zo werkt het

  Opbouw van Veilig leren lezen kim-versie

  Veilig leren lezen kim-versie bevat 13 kernen: je begint met de kern Start, daarna volgen de kernen 1-11 en je eindigt het schooljaar met de kern Afsluiting. Het totale jaarprogramma beslaat 34 schoolweken, exclusief de kern Afsluiting. Op die manier heb je voldoende tijd om de leerstof volledig af te ronden.

  Kern Start 2 weken
  Kern 1-6 2 weken per kern
  Kern 7-11 3 weken per kern
  Kern Afsluiting Flexibel programma

  Elke kern sluit af met twee vrijblijvende herhalings- en toetsdagen. Jij bepaalt zelf of je die dagen nodig hebt of niet, afhankelijk van de noden van je leerlingen. Met behulp van de Leerkrachtassistent kun je de inhoud van die twee dagen zelf samenstellen.

  De duur van de kern Afsluiting is flexibel. Het accent ligt op het herhalen en verdiepen van de leerstof. 

  Tijdsbesteding per dag

  In Veilig leren lezen zijn er basislessen en integratielessen, die de basis vormen voor de onderwijstijd voor lezen en taal. Daarnaast kan deze onderwijstijd van 70 minuten per dag uitgebreid worden met het basiskwartier en de extra ster-tijd.

  basisles 50 minuten
  integratieles 20 minuten

  Basislessen

  De basislessen zijn gericht op technische vaardigheden en bestaan uit vier lesfasen:

  1. Introductie
  2. Instructie
  3. Verlengde instructie en zelfstandig werken
  4. Afronding

   

  In de handleiding vind je een overzichtelijke beschrijving van elk lesonderdeel, een duidelijke omschrijving van de lesdoelen, een handig overzicht van de materialen en tal van extra suggesties.

  Integratielessen

  De focus van de integratielessen ligt op het ontwikkelen van plezier in lezen, interactief voorlezen, het ontwikkelen van verhaalbegrip, mondelinge taal en uitbreiding van de woordenschat. De integratieles heeft de volgende opbouw:

  1. Introductie
  2. Leskern
  3. Afronding

   

  Alle leerlingen van de drie verschillende differentiatieaanpakken zijn bij deze integratielessen betrokken. Zo krijgen ze de gelegenheid om van elkaar te leren. Ook voor de integratielessen bevat de handleiding een duidelijke omschrijving van de activiteiten, een beschrijving van de lesdoelen en een handig overzicht van de materialen.

  Thema's 

  Elke kern van Veilig leren lezen kim-versie start met een ankerverhaal waarmee je het thema van de kern introduceert. Zo draag je meteen bij tot het uitbreiden van de woordenschat van je leerlingen. De voorleesplaten van de ankers zijn opgenomen in de Leerkrachtassistent

  In de loop van het schooljaar komen de volgende thema's aan bod: 

  Kern Onderwerp Omschrijving
  Start Jij en ik Kennismaken
  1 Beestenboel Dieren
  2 Dag en nacht Tijd
  3 Hoe voel jij je? Ziek zijn/beter worden
  4 Hoe woon jij? Wonen
  5 Mag dat wel? Regeltjes, slordig/netjes
  6 Verhalen in je buik Feest (letter- en verhalenfeest)
  7 Spannend! Avontuur
  8 Wat kan jij? Theater, muziek, kunstjes doen
  9 Hoe kan dat? Techniek
  10 Kijk eens om je heen Natuur
  11 Wat bewaar jij? Museum, verzamelen, kunst
  Afsluiting Een wereld vol boeken Boeken

  Kern Start

  In de kern Start van Veilig leren lezen maken je leerlingen kennis met een plein waarop zeven huizen staan. In één van die huizen wonen Kim en haar opa en hun geit Gekkie. Opa heeft een bijzondere pet. Dat is zijn 'verzinselspet', waaruit hij (anker)verhalen tovert over de mensen die op het plein wonen. Tot en met kern 6 volgen je leerlingen de belevenissen op dit plein doorheen de verschillende seizoenen.

  Kern 7-11

  Vanaf kern 7 biedt Veilig leren lezen losstaande verhalen aan. De ankerverhalen staan steeds in relatie met het leesboekje maan en zon van de betreffende kern.

  Kern Afsluiting

  In de kern Afsluiting keren Kim en haar opa terug in het ankerverhaal. Samen met je leerlingen kijk je terug op wat ze het afgelopen schooljaar hebben geleerd. Zo wordt de leerstof herhaald en gestabiliseerd. In deze kern is het heel belangrijk om je leerlingen te stimuleren om in de zomervakantie te blijven lezen. Enkel zo kun je terugval in leesvaardigheid voorkomen. 

  Leerkrachtondersteuning

  De gestructureerde opbouw en de gebruiksvriendelijke materialen bieden je als leerkracht maximale ondersteuning om met Veilig leren lezen aan de slag te gaan en om je taalonderwijs naar een hoger niveau te tillen. Ook jouw planlast wordt op een eenvoudige manier verlaagd.  

  Alle activiteiten van Veilig leren lezen zijn opgebouwd volgens hetzelfde, herkenbare stramien. Bovendien beschik je als leerkracht over een overzichtelijke handleiding per kern met daarin een beschrijving van elk lesonderdeel. Op een eenvoudige manier staat beschreven hoe je de les het best aanpakt. 

  Via het Dashboard registreer je resultaten en plan je jouw lessen. Het ontzorgt jou op het vlak van planning en administratie. Dit systeem biedt je kwaliteitsvolle ondersteuning bij het voorbereiden en monitoren van je taalonderwijs. Nadat je de toetsresultaten heb ingevoerd, voorziet het Dashboard je van een heldere analyse, duidelijke vervolgstappen en een kant-en-klaar kern- en groepsplan. Ook biedt het Dashboard je de mogelijkheid om de vorderingen van je leerlingen op te volgen in de leerlingsoftware, waardoor je op élk moment kunt inspelen op individuele behoeften.

  Jouw Zwijsen adviseur

  Heb je een vraag over Veilig leren lezen kim-versie, contacteer jouw Zwijsen Adviseur

  Keer terug naar 'Differentiatie'

  Differentiatie is aanwezig doorheen de volledige opbouw van Veilig leren lezen. Wil je graag weten hoe onze methode tegemoet komt aan de behoeften van élke leerling? 

  Differentiatie

  Ga verder naar 'Materialen'

  De schrijfmethode Veilig leren lezen bevat een uitgebreid aanbod aan leuke en leerrijke materialen. Ontdek ze snel!

  Materialen