Visie

Het ontwikkelingsniveau van de kleuters

Kleuters hebben tijd nodig om de omringende wereld waar te nemen en in zich op te nemen. Kijk Jules! houdt daar rekening mee door hen stap voor stap kennis te laten maken met de poppenwereld. Kijk Jules! biedt zo vertrouwen, veiligheid en geborgenheid. Herhalingsmomenten en herhalingsaccenten geven extra ondersteuning.
korte en krachtige activiteiten

Kijk Jules! houdt rekening met het ontwikkelingsniveau van je kleuters door te werken met korte en krachtige activiteiten. Kleuters zijn nog niet in staat om zich lang te concentreren en ook hun taalgebruik en hun voorstellingsvermogen is nog te zwak om ingewikkelde activiteiten aan te kunnen.

Kijk Jules! helpt kleuters om verbanden te leggen. De talrijke versjes en liedjes brengen leren tot leven. 

Kwalitatieve interactie

Kwalitatieve interactie

Net zoals in Dag Jules! werken we vanuit de kwalitatieve interactieve mediatiestijl (MISC). In die stijl van lesgeven kies je bewust prikkels om je kleuters in hun ontwikkeling te stimuleren. Op het juiste ogenblik speel je in op wat je kleuters zeggen of doen. Zo stimuleer je hun leerproces. 

Ga verder naar 'Zo werkt het'

De visie van Kijk Jules! komt duidelijk naar voor in de opbouw van het aanbod. Meer weten?

Zo werkt het