Visie

Muzisch werken is erg belangrijk bij de ontwikkeling van jonge kinderen. Het biedt hun kansen om zich uit te drukken, om ideeën vorm te geven, om de verbeelding aan te scherpen en om stil te staan bij de eigen beleving.

Het vormgeven gebeurt via de muzische talen of domeinen: muziek, beeld, drama, dans, woord en media. Om zich vlot te kunnen uitdrukken, is het zinvol om die talen beter te leren kennen. Hoe beter je een taal beheerst, hoe genuanceerder je je kunt uitdrukken. Kortom: muzisch werken als doel én middel.

Creatief talent en interactie

Creatief talent en interactie

In de activiteiten is er voldoende mogelijkheid voor eigen creativiteit. Je leerlingen krijgen open opdrachten met ruimte voor eigen inbreng. Ze verzinnen personages, brengen klanken samen, ontwerpen figuren, maken verhalen... Iedereen kan met zijn eigen mogelijkheden aan de slag. Door het aanbod ontdekken je leerlingen in welk domein ze sterk zijn en waar hun talent ligt. Ze werken vaak in groep, omdat ze heel veel van elkaar kunnen opsteken en elkaar kunnen inspireren.

De muzische grondhouding

Muzisch werken gebeurt met hoofd, hart en handen. De muzische grondhouding houdt in dat je gelooft in je eigen mogelijkheden, respectvol met elkaar omgaat, openstaat voor nieuwe ervaringen, geniet van het muzisch werken en speels en onbevangen kijkt naar de wereld om je heen. In elk thema staan twee aspecten van die muzische grondhouding centraal. Die worden concreet gemaakt in de activiteiten en worden op het einde van het thema geëvalueerd.

Rijk, doelgericht aanbod

Alle activiteiten spelen in op de doelen van het eerste leerjaar. Er is zowel aandacht voor het beschouwen als het creëren. Indien je alle activiteiten doorheen het jaar inplant, werk je aan alle muzische doelen voor het eerste leerjaar, waarbij de doelenwijzer je ondersteunt. In muzisch werken zijn er meestal drie soorten doelstellingen.

  • doelen gericht op de attitudes, zoals de wereld met een open houding benaderen of genieten van een kunstwerk.
  • doelen gericht op expressie (zich uiten), zoals durven improviseren door in te spelen op onverwachte situaties.
  • doelen gericht op aspecten van de kunsten, zoals vormen kunnen voorstellen door middel van een omtreklijn.

 

Alle doelen voor het eerste leerjaar van de drie onderwijsnetten zijn samengebracht en vertaald in een 'ik kan'-formulering. Daardoor zijn de doelen begrijpelijk en transparant.

Muzisch leerplezier

Leerlingen vinden het meestal fijn om actief muzisch te werken. Daarom ontwikkelde Zwijsen voor de verschillende domeinen een rijke waaier aan werkvormen. Het zijn prettige en toegankelijke activiteiten waarbij muzische beleving voorop staat. Via groepswerk, hoekenwerk, spelvormen en allerlei vernieuwende werkvormen nodig je de leerlingen uit om speels met de domeinen om te gaan.

Geïntegreerde aanpak

Muzisch de wereld rond - Geïntegreerde aanpak

Muzisch werken bevat zes domeinen waarin de leerlingen zich creatief kunnen uitdrukken. Aan elk van die domeinen wordt gewerkt doorheen de thema's. Het is uiteraard mogelijk om nog extra activiteiten te voorzien. Dat kunnen activiteiten zijn waar je als leerkracht sterk in bent, zoals extra liedjes, beeldende opdrachten, versjes of andere drama-activiteiten. De verschillende werkvormen in de diverse domeinen zorgen voor een boeiende variatie.

De verschillende domeinen komen bovendien geïntegreerd aan bod. Zo kun je bijvoorbeeld twee domeinen laten samensmelten in een activiteit, zoals muziek maken en er bewegingen bij verzinnen, een decor ontwerpen en erin dramatiseren... Ook kun je een muzisch domein gebruiken als inspiratie voor een ander domein, zoals een verhaal gebruiken als inspiratie voor dans of een gedicht muzikaal verwerken.

Ga verder naar 'Zo werkt het'

De visie van Muzisch de wereld rond komt duidelijk naar voor in de opbouw van het aanbod. Als leerkracht kun je bovendien een maximale ondersteuning verwachten. Meer weten?

Zo werkt het