Visie

  Muzisch werken is erg belangrijk bij de ontwikkeling van jonge kinderen. Het biedt hun kansen om zich uit te drukken, om ideeën vorm te geven, om de verbeelding aan te scherpen en om stil te staan bij de eigen beleving.

  Het vormgeven gebeurt via de muzische talen of domeinen: muziek, beeld, drama, dans, woord en media. Om zich vlot te kunnen uitdrukken, is het zinvol om die talen beter te leren kennen. Hoe beter je een taal beheerst, hoe genuanceerder je je kunt uitdrukken. Kortom: muzisch werken als doel én middel.

  De muzische grondhouding

  Muzisch werken gebeurt met hoofd, hart en handen. De muzische grondhouding houdt in dat je gelooft in je eigen mogelijkheden, respectvol met elkaar omgaat, openstaat voor nieuwe ervaringen, geniet van het muzisch werken en speels en onbevangen kijkt naar de wereld om je heen. In elk thema staan twee aspecten van die muzische grondhouding centraal. Die worden concreet gemaakt in de activiteiten en worden op het einde van het thema geëvalueerd.

  Rijk, doelgericht aanbod

  Alle activiteiten spelen in op de doelen van het eerste leerjaar. Er is zowel aandacht voor het beschouwen als het creëren. Indien je alle activiteiten doorheen het jaar inplant, werk je aan alle muzische doelen voor het eerste leerjaar, waarbij de doelenwijzer je ondersteunt. In muzisch werken zijn er meestal drie soorten doelstellingen.

  • doelen gericht op de attitudes, zoals de wereld met een open houding benaderen of genieten van een kunstwerk.
  • doelen gericht op expressie (zich uiten), zoals durven improviseren door in te spelen op onverwachte situaties.
  • doelen gericht op aspecten van de kunsten, zoals vormen kunnen voorstellen door middel van een omtreklijn.

   

  Alle doelen voor het eerste leerjaar van de drie onderwijsnetten zijn samengebracht en vertaald in een 'ik kan'-formulering. Daardoor zijn de doelen begrijpelijk en transparant.

  Muzisch leerplezier

  Leerlingen vinden het meestal fijn om actief muzisch te werken. Daarom ontwikkelde Zwijsen voor de verschillende domeinen een rijke waaier aan werkvormen. Het zijn prettige en toegankelijke activiteiten waarbij muzische beleving voorop staat. Via groepswerk, hoekenwerk, spelvormen en allerlei vernieuwende werkvormen nodig je de leerlingen uit om speels met de domeinen om te gaan.