zoWISo

  Oefenbundels zowiso

  Deze oefenbundel voor wiskunde bestaat uit materialen die toebehoren aan de wiskundemethode zoWISo van Uitgeverij Zwijsen. Werkt je kind op school met een andere wiskundemethode? Kijk eerst goed na (of bevraag de leerkracht van je kind) of er leerstof in deze bundel zit die je leerling/kind nog niet gezien heeft. Oefeningen op nieuwe leerstof maakt de leerling best niet.

  Met deze bundel leggen we het accent op herhaling en onderhoud van de domeinen getallen, hoofdrekenen, cijferen, meetkunde en meten. We bieden materialen aan waarmee kinderen vooral zelfstandig aan het werk kunnen gaan of samen met hun ouders en/of oudere broer of zus. Op het einde van iedere bundel zijn er rekenspellen toegevoegd die de leerling kan spelen met een medeleerling, broer, zus of ouders om de leerstof te automatiseren op een leuke manier. Bij de selectie van de materialen zijn we uitgegaan van de jaarplanning van zoWISo. Volgens de planning starten we met de instructie van blok 6. In deze oefenbundel laten we kinderen oefenen op het niveau van de blokken 3, 4 en 5. We bieden voor ieder leerjaar voor de komende drie weken twee oefenbundels aan. De leerlingen kunnen oefenen op het basisniveau (doelen die voor elke leerling gekend moeten zijn) of op het verdiepende niveau (verdieping van de gekende leerstof, maar geen nieuwe leerstof). Voor iedere oefenbundel is er ook een correctiesleutel te downloaden.

  TIP: Belangrijk voor de oefeningen meetkunde en meten dat je op ware grootte print en niet schaalt.

   

   

  Download jouw oefenbundel:

  Per leerjaar delen we 2 bundels: een op basisniveau en een voor verdieping.

  zoWISo-leerjaar1tot6

  zoWISo

  Wiskundemethode voor leerjaar 1 tot 6

  zoWISo, de wiskundemethode voor leerjaar 1 tot 6, legt de nadruk op inzicht en leerplezier in de rekenles en is in alle opzichten uniek. zoWISo bouwt verder op het sterke didactische concept van de voorganger zWISo.

  Op basis van jaren ervaring, kwalitatieve input van enthousiaste gebruikers en nieuwe wetenschappelijke inzichten kreeg zoWISo een update en optimalisatie waar nodig.

  Meer informatie

  Over Uitgeverij Zwijsen

  Zwijsen is al ruim 170 jaar toonaangevend uitgever van wetenschappelijk onderbouwde leermethoden voor het kleuter- en lager onderwijs in Vlaanderen en Nederland.

  • duidelijke, doorgaande leerlijn voor leerlingen van 2,5 tot 12 jaar
  • unieke visie op onderwijs: leerplezier garandeert leerwinst voor élk kind
  • 2 op 3 kinderen in Vlaanderen leert lezen met Zwijsen

  Meer info

  logo_uitgeverijzwijsen.svg