Voorbeeldlessen leerjaar 2

Bekijk alvast de voorbeeldlessen van Studio taal voor leerjaar 2.

Voorbeeldlessen leerjaar 2

Handleiding taal

Per blok is er een handleiding (8 blokken per leerjaar). Voor elke les vind je in de handleiding een overzichtelijke en duidelijke lesbeschrijving met tal van extra rubrieken: materialenoverzicht, didactische info, praktische info, differentiatieschema, inzicht in de leerlijn, tips voor verlengde instructie …

Leerwerkboek taal

Elk leerjaar telt 8 blokken. Voor elk blok is er een leerwerkboek in 4-kleuren. In Studio taal zijn alle activiteiten opgebouwd volgens een vaste en herkenbare structuur: lesdoel, introductie, instructie, verwerking en evaluatie/reflectie. De leerwerkboeken zijn ook opgebouwd volgens die structuur. Het bevordert zelfstandig werken.

Werkboek technisch lezen

Voor technisch lezen zijn er 2 werkboeken per leerjaar, voor elk niveau: basisniveau of plusniveau. In het werkboek staan gevarieerde oefeningen en opdrachten op correct en vlot lezen, vloeiend lezen, leesbegrip en leesbeleving. Leerlingen van aanpak 1 en 2 werken in het werkboek basis. Leerlingen van aanpak 3 werken in het werkboek plus.

Omnibus

Voor elk leerjaar zijn er 2 omnibussen. Per 4 blokken (bij elk AVI-niveau) heeft Studio taal een omnibus met een eigen thema. De omnibussen bevatten teksten en verhalen (vrij lezen).

Vloeiend & vlot

Voor elk leerjaar zijn er 2 Vloeiend & vlot ringboekjes met leeskaarten. Alle woordtypen van een bepaald AVI-niveau komen systematisch aan bod. Per woordtype zijn er 4 leeskaarten voorzien in het Vloeiend & vlot ringboekje.

  • Leeskaart 1: uitleg over woordtype
  • Leeskaart 2: oefenen met woorden en zinnen
  • Leeskaart 3: oefenen op tekstniveau
  • Leeskaart 4: onderhoud van voorgaande AVI-niveaus

Bekijk alle voorbeeldlessen

Ontdek hier alle voorbeeldlessen van Studio taal.

Bekijk alle voorbeeldlessen

Probeer de voorbeeldlessen van leerjaar 3

Ga verder naar de voorbeeldlessen van het derde leerjaar.

Voorbeeldlessen leerjaar 3