Voorbeeldlessen leerjaar 4

Bekijk alvast de voorbeeldlessen van Studio taal voor leerjaar 4.

Voorbeeldlessen leerjaar 4

Handleiding voorbeeldles taalbeschouwing

Handleiding voorbeeldles technisch lezen

Per blok is er een handleiding (8 blokken per leerjaar). Voor elke les vind je in de handleiding een overzichtelijke en duidelijke lesbeschrijving met tal van extra rubrieken: materialenoverzicht, didactische info, praktische info, differentiatieschema, inzicht in de leerlijn, tips voor verlengde instructie …

Leerwerkboek taal

Elk leerjaar telt 8 blokken. Voor elk blok is er een leerwerkboek in 4-kleuren. In Studio taal zijn alle activiteiten opgebouwd volgens een vaste en herkenbare structuur: lesdoel, introductie, instructie, verwerking en evaluatie/reflectie. De leerwerkboeken zijn ook opgebouwd volgens die structuur. Het bevordert zelfstandig werken.

Werkboek technisch lezen

Voor technisch lezen zijn er 2 werkboeken per leerjaar, voor elk niveau: basisniveau of plusniveau.In het werkboek staan gevarieerde oefeningen en opdrachten op correct en vlot lezen, vloeiend lezen, leesbegrip en leesbeleving. Leerlingen van aanpak 1 en 2 werken in het werkboek basis. Leerlingen van aanpak 3 werken in het werkboek plus.

Omnibus

Voor elk leerjaar zijn er 2 omnibussen. Per 4 blokken (bij elk AVI-niveau) heeft Studio taal een omnibus met een eigen thema. De omnibussen bevatten teksten en verhalen (vrij lezen).

Vloeiend en vlot

Voor elk leerjaar zijn er 2 Vloeiend & vlot ringboekjes met leeskaarten. Alle woordtypen van een bepaald AVI-niveau komen systematisch aan bod. Per woordtype zijn er 4 leeskaarten voorzien in het Vloeiend & vlot ringboekje.

  • Leeskaart 1: uitleg over woordtype
  • Leeskaart 2: oefenen met woorden en zinnen
  • Leeskaart 3: oefenen op tekstniveau
  • Leeskaart 4: onderhoud van voorgaande AVI-niveaus

Voorbeeldlessen leerjaar 3

Keer terug naar de voorbeeldlessen van het derde leerjaar.

Voorbeeldlessen leerjaar 3

Materialen

De materialen van Studio taal bieden leerkrachten en leerlingen handvatten voor uitdagend en kwalitatief taalonderwijs.

Overzicht materialen