Zie zo Taalbeschouwing

Extra pakket taalbeschouwing voor leerjaar 5 & 6

Zie zo Taalbeschouwing is een extra pakket lesmateriaal voor taalbeschouwing. In Zie zo Taal  komt taalbeschouwing al voldoende aan bod om tegemoet te komen aan de leerplannen. Het uitgangspunt van Zie zo Taalbeschouwing is een inductieve aanpak. Leerlingen worden geconfronteerd met allerlei taalproblemen en -verschijnselen. Daarbij speelt taalvaardigheid een belangrijke rol. Je leerlingen lezen, spreken, luisteren, schrijven en kijken en verzamelen zo alle informatie die ze nodig hebben om de taalsystematiek concreter en bevattelijker te maken. Op die manier leidt taalbeschouwing tot inzicht in taal.

Didactiek

Inductief werken

Bij Zie zo Taalbeschouwing gaan je leerlingen inductief te werk. Dat wil zeggen dat ze al doende tot inzicht komen in de systematiek van grammaticale elementen, zoals het lijdend voorwerp, voltooid deelwoord, samenstellingen, afleidingen... Ze leren om een probleem zelf te herkennen en op te lossen. Uiteindelijk zullen ze de theorie zelf formuleren. Op die manier onthouden ze de leerstof beter en passen ze de theorie gemakkelijker toe in andere oefeningen.

Verschillende werkvormen

Met Zie zo Taalbeschouwing zet je alle leerlingen aan het werk. Individueel, per twee, in groepjes of klassikaal. De verschillende werkvormen zitten in de methode ingebakken. Lezen doe je bijvoorbeeld individueel, een dialoog samenstellen met twee, een systeem zoeken met vier, via een leergesprek theorie formuleren met heel de klas... Bij elke opdracht of stap horen dus specifieke werkvormen, waarmee de leerling het best en het snelst zal leren. Als leerkracht stuur je zelf je leerlingen bij door gerichte vragen te stellen of door tips te geven. 

Zo werkt het

Opbouw van een les

Net zoals in Zie zo Taal is elke les in Zie zo Taalbeschouwing opgebouwd volgens hetzelfde stramien:

  • Op verkenning
  • Uitleg
  • Aan de slag
  • Terugkijken

Aan welke onderwerpen werk je?

Als leerkracht kun je de leerstof vrij kiezen uit het aanbod van lesonderwerpen. Sommige grammaticale aspecten worden meermaals behandeld, maar op verschillende manieren en met andere werkvormen. Zo kun je als leerkracht kiezen op welke manier je een bepaald onderwerp wilt aanbrengen bij je leerlingen.

Voor het 5de leerjaar

Blok 1 Onderwerp en gezegde
Blok 2 Bijvoeglijke naamwoorden en afleidingen
Trappen van vergelijking
Blok 3 Onderwerp en persoonsvorm
Voorwerpen en bepalingen (wanneer, hoe, voor wie, waar, wat...)
Blok 4 De gebiedende wijs
Verschillende soorten zinnen herkennen, met focus op ontkennende zinnen
Blok 5 Samenstellingen en afleidingen
Het gebruik van de directe en indirecte rede, waarbij hoofdletters en leestekens correct gebruikt worden
Blok 6 Onderwerp en persoonsvorm
Voorwerp en bepalingen (wanneer, hoe, voor wie, waar, wat...)
Blok 7 Het correct gebruiken en vormen van de trappen van vergelijking
Voorwerp en bepalingen (wanneer, hoe, voor wie, waar, wat...)
Blok 8 Samenstellingen, afleidingen, bijvoeglijke naamwoorden, trappen van vergelijking (komen samen aan bod)

Voor het 6de leerjaar

Blok 1

Soorten zinnen
Gezegde: werkwoordelijk en naamwoordelijk en koppelwerkwoord

Blok 2

Zinnen bouwen op bais van valentie werkwoorden
Verbindingswoorden (denkrelaties)
Vragende en aanwijzende voornaamwoorden
Persoonlijke en bezittelijke voornaamwoorden

Blok 3 Werkwoordvormen
Blok 4 Woorden die uit verschillende delen bestaan en uit voor- en achtervoegsels
Hulpwerkwoord en naamwoordelijk deel
Blok 5 Zinsdelen en bepalingen (van tijd en plaats)
Voorzetsels
Bepalingen en bijwoord
Blok 6 Voegwoorden en samengestelde zinnen
Voegwoorden (nevenschikking en onderschikking)
Blok 7 Telwoord
(Bijzondere) meervouden
Bepaald en onbepaald lidwoord
Blok 8 Vaste voorzetsels en gebruik in een zin

Over Uitgeverij Zwijsen

Zwijsen is al ruim 170 jaar toonaangevend uitgever van wetenschappelijk onderbouwde leermethoden voor het kleuter- en lager onderwijs in Vlaanderen en Nederland.

  • duidelijke, doorgaande leerlijn voor leerlingen van 2,5 tot 12 jaar
  • unieke visie op onderwijs: leerplezier garandeert leerwinst voor élk kind
  • 2 op 3 kinderen in Vlaanderen leert lezen met Zwijsen

Meer info

Uitgeverij Zwijsen