Kris Van den Branden

5 didactische sleutels voor beter begrijpend lezen

Kris Van den Branden licht een praktijkgerichte studie toe over de didactiek van het begrijpend lezen in het lager onderwijs.

De resultaten van deze studie (in samenwerking met de Vlaamse Onderwijsraad) kunnen leerkrachten, zorgcoördinatoren en directie inspireren rond beter begrijpend lezen in het lager onderwijs.

Hij reikt in zijn lezing 5 didactische sleutels aan voor een effectieve(re) aanpak van begrijpend lezen. Ook behandelt Kris van den Branden een aantal actuele onderwijstopics: hoe begrijpend lezen evalueren, hoe van een tekst naar een rijke leesles gaan, hoe een schoolgericht leesbeleid uitwerken ...

kris-van-den-branden---zwijsen-academy


Over Kris Van den Branden

Kris Van den Branden is hoogleraar taalkunde en hoofd van de lerarenopleiding talen aan de Faculteit Letteren van de KU Leuven. Aan dezelfde universiteit is hij academisch promotor van het Centrum voor Taal en Onderwijs. Hij is de auteur van diverse boeken over taalonderwijs en over onderwijs voor de 21ste eeuw. Hij is tevens de auteur van de veelgelezen blog "Duurzaam Onderwijs".

Over de Zwijsen Academy

De Zwijsen Academy organiseert workshops en studiedagen over actuele onderwijstopics. Zo wil Zwijsen leerkrachten, directies en zorgcoördinatoren uit het lager onderwijs op een professionele manier inspireren en ondersteunen.

Tijdens de eerste Zwijsen Academy op woensdag 16 oktober 2019, organiseren we tal van interessante sessies en lezingen met heel wat boeiende gastsprekers.

Reserveer jouw gratis ticket

Zwijsen Academy