Mieke Vanormelingen

Computationeel denken in de wiskundeles

Unplugged programmeren met behulp van eenvoudige materialen

Op een speelse manier kinderen zelf laten ontdekken hoe een 'computerspelletje' bestuurd kan worden. Zelfs met eenvoudige materialen kunnen we aan de slag in de klas.

We leggen de link naar dagelijkse activiteiten. Welke stappen zet je bij het aankleden? Welke handelingen herhaal je? Is de volgorde van de stappen belangrijk? Aan welke voorwaarden moet de omschrijving van de stappen voldoen?

Mieke-Vanormelingen---Zwijsen-Academy


Over Mieke Vanormelingen

Mieke Vanormelingen heeft 17 jaar ervaring in het secundair onderwijs en is sinds september 2016 praktijklector bij PXL-education.

In het project neighbourhood coding, gaf ze voor het eerst een workshop unplugged programmeren aan kinderen uit kansarme buurten. Het computationeel denken (denken in stapjes) lijkt niet eenvoudig, maar is alledaags. Door dagelijkse activiteiten om te zetten in 'stapjes' leren kinderen probleemoplossend denken. De kunst bestaat erin het computationeel denken te herkennen en te benoemen.

Het unplugged programmeren heeft als voordeel dat er geen dure materialen nodig zijn om het computationele denken in te oefenen.

Over de Zwijsen Academy

De Zwijsen Academy organiseert workshops en studiedagen over actuele onderwijstopics. Zo wil Zwijsen leerkrachten, directies en zorgcoördinatoren uit het lager onderwijs op een professionele manier inspireren en ondersteunen.

Tijdens de eerste Zwijsen Academy op woensdag 16 oktober 2019, organiseren we tal van interessante sessies en lezingen met heel wat boeiende gastsprekers.

Reserveer jouw gratis ticket

Zwijsen Academy