Pascal Vanden Broucke

Leesbevordering: hoe begin je daar aan?

Gemotiveerde lezers in mijn klas.
Hoe kan ik leerlingen stimuleren om veel te lezen?

Jongeren lezen minder dan vroeger. Hoe kunnen we zorgen dat het gemotiveerde en goede lezers worden? Wat kunnen we doen in onze klas om lezen te stimuleren?

Aidan Chambers spreekt in zijn boeken over de leescirkel. Hierbij zet hij in op drie belangrijke items. De leerlingen leren kiezen, zorgen voor voldoende leestijd en -ruimte en ze laten reageren.

Pasfoto-Pascal

Tijdens deze sessie zal Pascal Vanden Broucke met voorbeelden tonen hoe we hiermee aan de slag gaan in onze klaspraktijk. We bekijken het (lees)aanbod en geven tips ter verbetering. We bespreken hoe we tijd kunnen vrij maken om te lezen en we gaan enkele coöperatieve werkvormen uitproberen waarbij leerlingen kunnen/mogen reageren op wat ze gelezen hebben. Om goed te lezen, moet je veel lezen en door veel te lezen, leer je beter lezen. De tijdsinvestering in jullie weekrooster verliest Pascal Vanden Broucke zeker niet uit het oogOver Pascal Vanden Broucke

Pascal Vanden Broucke heeft 23 jaar onderwijservaring in alle klassen van de lagere school (L1 tot L6) en ook enkele jaren in graadsklassen. Vanaf 2007 werd hij directeur van VBS Sint-Paulus. In 2015 werd hij schoolbegeleider en taalbegeleider bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Vanaf 1 september keert hij terug als directeur naar VBS Sint-Paulus. Tijdens zijn lange onderwijsloopbaan verzorgde hij regelmatig navormingen of pedagogische studiedagen rond (binnenklas-)differentiatie, vooral vanuit praktijkvoorbeelden.

Over de Zwijsen Academy

De Zwijsen Academy organiseert workshops en studiedagen over actuele onderwijstopics. Zo wil Zwijsen leerkrachten, directies en zorgcoördinatoren uit het lager onderwijs op een professionele manier inspireren en ondersteunen.

Tijdens de eerste Zwijsen Academy op woensdag 16 oktober 2019, organiseren we tal van interessante sessies en lezingen met heel wat boeiende gastsprekers.

Reserveer jouw gratis ticket

Zwijsen Academy