Kirsten Devlieger en Jozefien Schaffler

De onderzoekende houding als drijfveer van het jonge kind

kleuteronderwijs

De intrinsieke nieuwsgierigheid van kleuters als motor voor onderzoekend leren staat centraal in deze sessie. Hoe kunnen we in het onderwijs deze nieuwsgierigheid benutten en stimuleren?

Ontdek manieren om hun onderzoekende houding te ontwikkelen, met aandacht voor de rol van de leraar en concrete praktijkvoorbeelden.

jozefien-en-kirsten


Over Kirsten Devlieger en Jozefien Schaffler

Kirsten Devlieger en Jozefien Schaffler zijn docenten in de educatieve bachelor kleuteronderwijs aan de Arteveldehogeschool.

Ze zijn tevens praktijkgerichte onderzoekers, met nadruk op onderzoekend leren, STEM-onderwijs en beweging. Hun benadering plaatst het kind steeds centraal als ontdekker, verkenner en onderzoeker van de wereld om hen heen.

Over de Zwijsen Academy

De Zwijsen Academy organiseert jaarlijks een studiedag over actuele onderwijstopics. Bij deze vijfde editie wil Zwijsen leerkrachten, directies, zorgcoördinatoren … uit het kleuter- en lager onderwijs inspireren over het thema Wetenschap & techniek.

Deze studiedag vindt plaats op maandag 7 oktober 2024 in Technopolis Mechelen. Die dag organiseren we tal van interessante sessies en lezingen met heel wat boeiende gastsprekers. We sluiten deze studiedag verrassend af met een magische voorstelling van Nicholas Arnst.

Bestel jouw tickets

Zwijsen academy 2024