Eva Maréchal

Spelend ontwerpen in je klas

kleuteronderwijs

Jouw klas, een broedplaats voor de uitvinders van morgen!

Wat hebben kleuters gemeen met wetenschappers, uitvinders en kunstenaars? Heel wat! Tonnen nieuwsgierigheid en verbeeldingskracht, heel veel creatief vernuft en een uitzonderlijk vermogen om divergent te denken.  Dé competenties bij uitstek om 21ste -eeuwse uitdagingen te tackelen.

Hoe kunnen we op school zoveel mogelijk ruimte geven aan deze natuurlijke onderzoeks- en experimenteerdrang van jonge kinderen?

EVA-Maréchal

In deze sessie ontdek je hoe je het spel van kleuters kunt inzetten als motor voor hun ontwikkeling op vlak van STEM, 21ste -eeuwse vaardigheden en zelfsturing. We staan stil bij ‘de ruimte als derde pedagoog’ en ontdekken welke materialen kleuters aanzetten om samen te werken, ideeën te vormen, problemen op te lossen en eigen ontwerpen te creëren. Je krijgt een kader aangereikt dat zorgt voor structuur en opbouw in een open en procesgerichte activiteit waarbij kleuters spelenderwijs kunnen onderzoeken, experimenteren en leren.

Het is een manier om creatief, probleemoplossend denken te structureren en creatieve ideeën en tastbare oplossingen te ontwikkelen. De aanpak laat veel ruimte voor initiatief, onderzoek, ideeën en inbreng van de kleuters. Ze zijn zelf aan zet binnen het kader dat jij schept.Over Eva Maréchal

Eva Maréchal is de drijvende kracht achter de Hop Up speelfilosofie en Playground, een dynamische speel- en leeromgeving die kinderen aan het roer zet van hun eigen speel- en leertijd. Ze werkt als pedagogisch projectmanager bij Blenders vzw, een organisatie die inzet op innovatie en co-creatie, onder meer in de leefwereld van kinderen. Als antropologe en filosofe is ze gefascineerd door de leefwereld van kinderen. Ze is overtuigd van het creatief potentieel van kinderen en het belang van vrij spel in hun ontwikkeling.

Over de Zwijsen Academy

De Zwijsen Academy organiseert jaarlijks een studiedag over actuele onderwijstopics. Bij deze vijfde editie wil Zwijsen leerkrachten, directies, zorgcoördinatoren … uit het kleuter- en lager onderwijs inspireren over het thema Wetenschap & techniek.

Deze studiedag vindt plaats op maandag 7 oktober 2024 in Technopolis Mechelen. Die dag organiseren we tal van interessante sessies en lezingen met heel wat boeiende gastsprekers. We sluiten deze studiedag verrassend af met een magische voorstelling van Nicholas Arnst.

Bestel jouw tickets

Zwijsen academy 2024