Lieve Van den Eynde

kleuter & lager onderwijs 

Na de sessie van Jacotte Brokken zal Lieve Van den Eynde een plenaire toelichting geven over de onderzoeks- en ontwerpcyclus.  

Hoewel onderzoekend en ontwerpend leren vaak in één adem genoemd worden, worden ze doorgaans als twee verschillende benaderingen gezien. Beide methoden streven ernaar om de nieuwsgierigheid en wetenschappelijke houding van kinderen te bevorderen, en moedigen hen aan om op een actieve manier te leren door zelf als onderzoekers of ontwerpers aan de slag te gaan. Deze benaderingen doorlopen elk een cyclus met verschillende stappen, die Lieve zal verduidelijken tijdens haar presentatie. 

Ontwerpend en onderzoekend leren in de kleuterschool (keuzesessie)

Ontdek in deze sessie hoe je vanuit leerplannen, eindtermen en ontwikkelingsdoelen de broodnodige aandacht kunt besteden aan Wetenschappen en Techniek. De basis voor wetenschappelijk denken wordt gelegd in de kleuterschool, door bv. Het bedenken van ideeën voor eenvoudige technische systemen.

De wereld van morgen vraagt om nieuwsgierige denkers en creatieve probleemoplossers. Als je nog twijfelt over de kracht van onderzoekend en ontwerpend leren, beloven wij dat deze sessie je blik zal verruimen.

Leer hoe je eenvoudig onderzoekend en ontwerpend leren kunt integreren in je klas, zonder het hele curriculum om te gooien en zonder ellenlange voorbereiding. Ontdek hoe onderzoekend en ontwerpend leren niet alleen toegankelijk, maar ook boeiend kan zijn.

Geen strikt recept om te volgen, maar inspiratie om met Wetenschap & Techniek aan de slag te gaan in de klas en misschien zelfs daarbuiten. Maak kennis met een aanpak die flexibel is en aansluit bij de nieuwsgierigheid van de kinderen. Benieuwd hoe je Wetenschap & Techniek op een speelse en betekenisvolle manier in je lespraktijk kunt integreren? Deze sessie wijst je de weg!

Lieve-vde


Over Lieve Van den Eynde

Lieve is gebeten door het beestje ‘onderwijs: 

7 jaar als leraar lager onderwijs: in Freinetschool en OKAN.
7 jaar als directeur: van een Freinetschool en een MPI (buitengewoon onderwijs)
6 jaar als docent: In de lerarenopleiding van KdG (Karel de Grote Hogeschool) heeft Lieve haar passie en expertise gedeeld op diverse gebieden, waaronder:

  • Didactiek wereldoriëntatie, buurt en buitenleren, projectmatig werken, en poëzie in de kleuterklas.
    Leertrajectbegeleider en onderzoeker bij TIMSS.


Ook is ze gebeten om te weten:

  • #Levenslangleren: Voor Lieve is levenslang leren een levenswijze.
  • Passie voor Diversiteit: Een diepe liefde voor alles wat te maken heeft met natuurlijke, technische, menselijke, maatschappelijke en muzische aspecten binnen het basisonderwijs. 
  • Didactisch Handelen: Gedreven door wetenschappelijk onderzoek (Wat werkt? Wat niet?), gaat Lieve vervolgens effectief aan de slag, laat ze ruimte voor onzekerheid, om af en toe de mist in te gaan en daaruit te leren - samen met leerlingen, studenten en collega's.

Over de Zwijsen Academy

De Zwijsen Academy organiseert jaarlijks een studiedag over actuele onderwijstopics. Bij deze vijfde editie wil Zwijsen leerkrachten, directies, zorgcoördinatoren … uit het kleuter- en lager onderwijs inspireren over het thema Wetenschap & techniek.

Deze studiedag vindt plaats op maandag 7 oktober 2024 in Technopolis Mechelen. Die dag organiseren we tal van interessante sessies en lezingen met heel wat boeiende gastsprekers. We sluiten deze studiedag verrassend af met een magische voorstelling van Nicholas Arnst.

Bestel jouw tickets

Zwijsen academy 2024