Mieke Vanormelingen

Speels leren: unplugged programmeren

kleuter- & lager onderwijs

Hoe stimuleer je kinderen om probleemoplossend te denken? Ontdek computationeel denken met eenvoudige materialen, zonder hoge kosten. Speels leren van logisch en algoritmisch denken. Samen doorlopen we activiteiten voor direct gebruik in je klas, zonder dure benodigdheden. Unplugged programmeren zorgt voor een lage drempel om het computationeel denken in te oefenen, essentieel in STEM en het dagelijkse leven. Geschikt voor kleuters en kinderen uit het lager onderwijs.

Mieke-Vanormelingen


Over Mieke Vanormelingen

Met 17 jaar ervaring als leerkracht wiskunde, fysica en economie in het secundair onderwijs, startte Mieke Vanormelingen in september 2016 als praktijklector wiskunde-wetenschappen bij PXL-Education. In het 'neigbourhood coding' project leidde ze workshops unplugged programmeren en osmo coding voor kinderen in kansarme buurten. Ze vertaalde dagelijkse activiteiten naar 'stapjes', waardoor kinderen probleemoplossend denken ontwikkelen. Computationeel denken groeide uit tot haar passie.

Over de Zwijsen Academy

De Zwijsen Academy organiseert jaarlijks een studiedag over actuele onderwijstopics. Bij deze vijfde editie wil Zwijsen leerkrachten, directies, zorgcoördinatoren … uit het kleuter- en lager onderwijs inspireren over het thema Wetenschap & techniek.

Deze studiedag vindt plaats op maandag 7 oktober 2024 in Technopolis Mechelen. Die dag organiseren we tal van interessante sessies en lezingen met heel wat boeiende gastsprekers. We sluiten deze studiedag verrassend af met een magische voorstelling van Nicholas Arnst.

Bestel jouw tickets

Zwijsen academy 2024