Toepassingen Studio taal

Stap 2: lessen schrijven

Tijdens de lessen schrijven van blok 2 schrijven de leerlingen een weettekst of een verhaal over een zelfgekozen dier. Alle teksten worden nadien gebundeld in een klasboek over dieren. De leerlingen werken zo aan een concreet einddoel.


In de eerste schrijfles bereiden de leerlingen het schrijven voor. Ze kiezen een onderwerp, verzamelen informatie en ordenen hun ideeën (in een woordweb). Ze werken daarvoor in duo’s of in groep.

Stap-2---wolf
Stap-2---woordweb

Didactische sleutel

Hoe toegepast?

Transfer

De leerlingen oefenen hun begrijpend-leesvaardigheden ook tijdens de andere taaldomeinen.

Doordat ze zelf een tekst schrijven over wat ze gelezen hebben, wordt hun leesbegrip en tekstverwerking bovendien bevorderd.

Strategie-instructie

Om informatie voor de weettekst te verzamelen, moeten de leerlingen de aangeleerde strategieën voor begrijpend lezen toepassen:

  • een register raadplegen via trefwoorden
  • leesdoel bepalen, bepalen welke informatie wel of niet nodig is
  • de verzamelde teksten verkennen (door te kijken naar de titels, afbeeldingen, kopjes …)

Functionaliteit

De leerlingen werken aan een concreet einddoel:

  • zelf een weettekst of een verhaal schrijven
  • een bijdrage doen aan het klasboek
Bovendien mogen ze het onderwerp van hun tekst zelf bepalen (aansluiting bij hun interesse).

Interactie

Om informatie te verzamelen werken de leerlingen in groepen van 4. Ze zijn daardoor voortdurend in interactie met elkaar. De leerkracht vindt in de handleiding concrete handvatten om de leerlingen daarbij te ondersteunen.

Leesmotivatie

Motivatie komt automatisch tot stand door toepassing van de andere sleutels.

Stap-2---aan-de-slag
Stap-2---aan-de-slag1