Toepassingen Studio taal

Stap 4: lessen woordenschat

Didactische sleutel ‘strategie-instructie’ en ‘transfer’

De Studio leeswijzer is een handig hulpmiddel tijdens de lessen begrijpend lezen. Deze bevat de leessleutels voor, tijdens en na het lezen.

Wanneer de leerlingen een woord in een tekst niet begrijpen, helpt de Studio woordwijzer hen op weg. Die bevat een overzicht van de aangeleerde herstelstrategieën om onbegrip te verhelderen: kijken of je één of meer delen van het woord begrijpt, de zin opnieuw lezen, betekenis afleiden uit de context, kijken naar de afbeelding …

Leeswijzer

Studio taal leeswijzer

Woordwijzer

Studio taal woordwijzer

Tijdens de lessen woordenschat worden de woordverwervings- en herstelstrategieën van de Studio Woordwijzer stap voor stap aangeleerd. Wat de leerlingen leren tijdens de lessen woordenschat passen ze met andere woorden toe tijdens de lessen begrijpend lezen en omgekeerd.

Stap 4 leerwerkboek

Didactische sleutels ‘leesmotivatie’

In de lessen woordenschat van Studio leren leerlingen zelf betekenis geven aan onbekende woorden. Ze passen de aangeleerde woordverwervingsstrategieën op een functionele manier toe.

Het startpunt van elke les is een doorlopend verhaal dat aansluit bij de leefwereld van de leerlingen. In leerjaar 4 maken de leerlingen kennis met de personages Storm, Tao, Kaat, Vadim en Lola. De vondst van een mysterieuze sleutel is voor deze hechte vriendengroep de start van een reeks spannende avonturen.