Toepassingen Studio taal

Stap 3: spreken/luisteren

Tijdens de lessen spreken/luisteren van blok 2 geven de leerlingen een presentatie met behulp van een afbeelding. Ze werken in groep rond een zelfgekozen onderwerp (een stappenplan binnen het thema natuur).

Bijvoorbeeld: 

Hoe timmer je
een vogelhuisje?
vogelhuisje
Hoe leer je een hond
een pootje geven?
pootjegeven
Hoe ontstaat
een regenboog?
regenboog

Didactische sleutel

Hoe toegepast?

Transfer

De leerlingen oefenen hun begrijpend-leesvaardigheden ook tijdens de andere taaldomeinen. Doordat ze zelf presenteren wat ze gelezen hebben, wordt hun leesbegrip en tekstverwerking bovendien bevorderd.

Strategie-instructie

Om informatie voor de weettekst te verzamelen, moeten de leerlingen de aangeleerde strategieën voor begrijpend lezen toepassen:

  • een register raadplegen via trefwoorden
  • leesdoel bepalen, bepalen welke informatie wel of niet nodig is
  • de verzamelde teksten verkennen (door te kijken naar de titels, afbeeldingen, kopjes …)

Functionaliteit

De leerlingen werken aan een concreet einddoel: in groep een presentatie geven over een zelfgekozen dier.

Ze mogen het onderwerp van hun tekst zelf bepalen (aansluiting bij hun interesse). Het onderwerp van de presentatie (een stappenplan) motiveert hen om aandachtig te zijn voor details: een stap overslaan bij het timmeren van een vogelhuisje kan immers grote gevolgen hebben …

Interactie

De leerlingen werken in heterogene groepen van 2 tot 4 leerlingen. Ze zijn daardoor voortdurend in interactie met elkaar. De leerkracht vindt in de handleiding concrete handvatten om de leerlingen daarbij te ondersteunen.

Leesmotivatie

Motivatie komt automatisch tot stand door toepassing van de andere sleutels.

Stap 3 uitleg